Хурлын тэргүүлэгчид

2015-02-25 17:46

Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн.
1. Х.Нэхийт
2. Д.Эрхэмбаатар
3. О.Эрдэнэбаяр
4.С.Сайнбаяр
5. Ц.Сайхандэлгэр
6.М.Хашбаатар
7.Ц.Идэрзориг

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..